Regulamin

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu miejsc noclegowych w „Willa Sichelscy”

 1. Doba pokojowa rozpoczyna się od godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. W okresie Sylwestra, ferii i wakacji doba rozpoczyna się o godzinie 15.00.
 2. Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania, oraz zapoznanie się i podpisanie regulaminu wynajmu. Jeśli ktoś z Gości odmówi podpisania niniejszego regulaminu „Willa Sichelscy” ma prawo odmówić mu noclegu, w takim przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu. W przypadku opłacenia zadatku wliczany jest on w cenę pobytu. Przyjazd Gościa po terminie nie zwalnia go z opłaty za cały okres pobytu.W przypadku wcześniejszego wyjazdu Gościa należność za pobyt nie ulega zmianie. Obiekt nie posiada terminalu płatniczego. Rozliczenie na nocleg można więc regulować jedynie gotówką.
 4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem miejsc do tego wydzielonych (Budynek wyposażony jest w czujki przeciwpożarowe). Nieuzasadnione uzbrojenie alarmu przeciwpożarowego oraz interwencja Straży Pożarnej wiąże się z pełną odpowiedzialnością finansową. Koszt takiej interwencji to grzywna 500zł.
 5. Pokój nie może być zamieszkały przez większą liczbę osób niż zgłoszono do meldunku.
 6. Ze względu bezpieczeństwa zabrania się używanie w pokojach: grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenie pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy RTV i komputerowych.
 7. W obiekcie obowiązuje zakaz przemieszczania mebli, bez zgody właściciela.
 8. Zachowanie Gościa nie powinno zakłócać pobytu innych Gości. „Willa Sichelscy” może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tę zasadę.
 9. Goście „Willa Sichelscy” ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.
 10. Cisza nocna obowiązuje od 22.00 do 6.00 rano.
 11. „Willa Sichelscy” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy lub przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 12. Warunkiem pełnej rezerwacji pokoju jest wpłata zadatku w wysokości ok. 40 % planowanego pobytu. Wpłaty należy dokonać według podanych niżej danych Sichelska Danuta
  Szaflary 34-424
  ul.Rola Galicowa 32
  79 8821 0009 0010 0101 9930 0001
  Tytułem : zadatek za nocleg kwota imię i nazwisko rezerwacji
 13. Żądanie faktury proszę zgłaszać w momencie rezerwacji noclegu.
 14. Zadatek ma znaczenie określone w art. 394 Kodeksu Cywilnego. Zadatek nie podlega zwrotowi. Zamawiający został poinformowany o możliwości odstąpienia od umowy
  w przeciągu 14 dni od jej zawarcia.
 15. Niniejszy regulamin jest umową zawartą pomiędzy stronami. Gość zgadza się z warunkami umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty za pobyt, jeżeli zadatek nie był wymagany.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszego regulminu.